1991-2006

Porslinsfabriken Lomonosov förblev statligt fram till 1993 då den privatiserades. Sammtidigt bytte man namn till Lomonosovs porslinsfabrik.

Stämpel från 1991

Stämpeln från 1992 och användes fram till 2001.

Stämpel från 2002-2006.

Denna stämpel användes från 2002 fram till 2006.

Stämpel på figur Stämpel på figur, från 2002. Samma som till vänster.

Dessa stämplar sitter på figurer, den röda användes från 1970-talet fram till 2001 efter det har man använt blå eller grå stämpel som används än idag.