2006-
2005 bytte man åter namn till ursprunget den Imperialistiska porslinsfabriken. Stämpeln ändrades också 2006 till att likna ursprungs stämpeln från 1700-talet. Den nedersta sitter på en figur, bara den tvåhövdade örnen och ingen text. Fortfarande använder man även de gamla blå stämplarna på figurer, se 1991-2006. 

Nuvarande stämpel

Stämpel på figur