Historia/Stämplar

Här följer lite kort historia om Imperial Porcelain samt bilder på de stämplar man använt under åren. Denna information är inte uttömmande det finns fler stämplar men generellt kan man säga att de kejserliga stämplarna följer tsarens förnamn, ett A för Alexei etc. Under revolutonsåren använde man en uppsjö av stämplar och efter 1940 så använde man LFZ, med kyrilliska bokstäver. Från 2006 återgick man till ursprunget, den tvåhövdade örnen. För mer information kontakta oss.

Dimitri Vinogradov, det ryska porslinets grundare