1930-1991

1930-talet då den sovjetiska kulturen började utvecklas började man tillverka ”revolutions porslin”. Under denna tid kom N. Suetin, en lärling till K. Malevitj, att starta en grupp på fabriken som skulle tillverka porslin till den socialistiska vardagen.

Efter Stalins död 1953 så ändrades den konstnärliga slogan socialistisk konst till vardag till socialistisk konst i produktion.  Lomonosovs mest kända porslin Cobalt-Net tillverkas under 1950-talet och når flera internationella utmärkelser.

Stämplar från 1936

XXI) Stämpel från 1936.
XXII) Exportstämpel från 1936, användes fram till 1991.

Från 1936 har stämplarna varit gröna och blåa. 1970 änrades färgen och man använde röd stämpel för första sorts porslin, blå stäpel för andra sort och grön stämpel för tredje sort. Stämplarna har bytt utseende ungefär vart tionde år men alla har varit märkta LFZ med kyrilliska bokstäver.