1894-1917

Under Nikolaj II (1894-1917), den sista tsaren, så fortsatte man att utveckla porslinet både tekniskt och konstnärligt.

Stämplar 1894-1917