1918-1930

År 1918 förstatligades porslinstillverkaren av kommunistpartiet. Målsättningen med tillverkningen blev nu att producera ett revolutionerande porslin med propaganda inslag. Man ändrade också namnet först till den statliga porslinsfabriken och 1925 ändrades namnet till Leningrads porslinsfabrik Lomonosov ett namn som ändrades först 1993. 

De första sovjetiska stämplarna Alternativa stämplar

I) Första sovjetiska stämpeln, använder från 1918-1936.
II) Stämpel som användes under 1920 och 1930-talet.
III) En alternativ stämpel av I:an 1919.
IV) Alternativ stämpel 1919.
V) Alternativ stämpel använder 1921.
VI) Ytterliggare en stämpel som använder 1921.

Sovjetiska stämplar Ytterliggare stämplar

VII) Alternativ stämpel till I:an 1921.
VIII) Speciell stämpel för att hedra svältoffrena runt Volga 1921.
IX) Alternativ stämpel till VIII 1921.
X) Ytterliggare ett alternativ till VIII 1921.
XI) Alternativ stämpel till I:an 1922.
XII) Stämpel 1922 för att fira fem års dagen av oktoberrevolutionen.

Mera sovjetiska stämplar Många olika stämplar under denna tidsepok 

XIII-XV) Alternativa stämplar till I:an 1922.
XVI) Stämpel som användes på visst porslin 1923-1924.
XVII) Special stämpel 1927.
XVIII) Export stämpel från 1920-talet. 

Sovjetiska export stämplar

XIX) Exportstämpel från 1920.
XX) Export stämpel från 1923-1930-talet användes på Avant-garde porslin.